Да пишем лесно – съчинение разсъждение

3.40

Тази книга ни помага да пишем лесно съчинение
разсъждение, защото:
1. ни казва какво да правим, когато пишем;
2. ни дава съвети, съобразени с онова, което седмокласниците знаят за литературата;