fbpx

Да каже нявга народът… Исторически роман

11.00

Христо Ботев – поет и революционер, старопланински връх в българската литература и национално-освободителното ни движение. Ние си мислим, че почти всичко знаем за него, а още спорим кой го е убил и къде му е гробът.