fbpx

В цъфналата ръж

7.90

Идейки си запъхтяна
вечерта веднъж,
Джени вир-водицата стана
в цъфналата ръж.