fbpx

Веруюто на писателя

5.10

От всички изкуства писателското е най-самотното. Самият акт на отдръпване от света, за да бъде създаден противостоящ нему свят – “фикционален” – “метафоричен”, – е толкова любопитен, убягващ от разбирането ни. Защо пишем? Защо четем? Защо някои от нас – и писатели, и читатели – превръщат този “противостоящ свят” в преобладаваща култура, в която – понякога до степен на изключване от реалния свят – биха могли да живеят?