fbpx

Български синонимен и антонимен речник с фразеологизми

27.30

Този речник отразява възможно най-пълно езиковото богатство на българския език. Той съдържа:
– над 30 000 думи със 100 000 синонимни значения;
– 6000 антонима;
– 4000 фразеологизъма.