fbpx

Български празници и традиции: Бит, духовност, обичаи

12.00

В книгата са съчетани вярванията и традициите на прабългарите и славяните с местното наследство на тракийската и римовизантийската
епоха, доразвити и съхранени до днес.