Български език 2. клас | Учебник за подпомагане на обучението, организирано в чужбина | По учебната програма за 2020/2021 г.

12.15

Учебното помагало е насочено към постигане на ниво А1.2. (по Общата европейска езикова рамка) на владеене на Български език.
Основните езикови проблеми, които се изясняват в него, са:

  • показателни местоимения;
  • лични местоимения – винителни форми;
  • глагол „съм“ – минало и бъдеще време;
  • членуване на съществителни имена;
  • предлози;
  • бройна форма на съществителни имена.