Български език 1. клас | Учебник за подпомагане на обучението, организирано в чужбина | По учебната програма за 2020/2021 г.

13.50

Учебното помагало за 1. клас е насочено към постигане на ниво А1.1. (по Общата европейска езикова рамка) на владеене на българския език.
Основните езикови проблеми, които се изясняват в помагалото, са:

  • лични местоимения – именни форми;
  • глаголът „съм“ – сегашно време;
  • съществително име – род и число;
  • глаголите „имам / нямам“ – сегашно време;
  • въпросителни изречения с въпросителни частици и местоимения;
  • бройни числителни.