Български език за 5. клас | Учебник за подпомагане на обучението, организирано в чужбина | По учебната програма за 2020/2021 г.

12.15

Учебното помагало за 5. клас е насочено към постигане на ниво А2+ (по Общата европейска езикова рамка) на владеене на българския език.
Основните езикови проблеми, които се изясняват в помагалото, са:

  • относителни и показателни местоимения;
  • относителни и показателни наречия;
  • изразяване на предходност и следходност на глаголното действие;
  • употреба на местоимения като съюзни думи;
  • сложни съставни изречения с: че, да, какво;
  • употреба на наречия като съюзни думи.