Български език за 1. клас. Учебно помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина

15.10

Учебното помагало е предназначено за децата в българските училища зад граница. То осигурява обучението по първия модул „Български език като втори – ниво А 1.1”. Чрез него учениците усвояват граматически правилна българска реч, като езиковите категории се изучават на практическа основа. Дейностите в помагалото са насочени към: