Български език за ученици от 3. клас, живеещи в чужбина

7.83

Настоящото издание е структурирано по следния начин:

  • теми, в които е разработено новото учебно съдържание за езиковото обучение в 3. клас;
  • теми, насочени към формиране и развиване на комуникативноречеви умения;
  • правописен речник;
  • комплект самостоятелни работи за проверка на овладените знания, умения и отношения и достигане на заложените в учебната програма очаквани резултати.