fbpx

Българска национална история | Том 1

22.30

Българската национална история е многотомно издание на Българската академия на науките и изкуствата, респективно на нейния научен център по българистика и на Научния институт по българска националнаа история, и издателство Абагар – Велико Търново.