fbpx

БЪЛГАРО- РУСКИ РАЗГОВОРНИК

3.40

Разговорникът съдържа над 4000 руски думи и изрази. Голямо внимание е обърнато на фразите за обслужване на руски туристи в ресторанта, хотела и магазина.
Новото в този разговорник е транскрипцията само с бългапрски букви.