Битие и време

22.00

Имаме ли днес отговор на въпроса, какво собствено разбираме под думата „биващо“? В никакъв случай. Така че си струва отново да поставим въпроса за смисъла на битието. Само затруднени ли сме да разберем израза „битие“? В никакъв случай. Така че си струва преди това, най-напред да събудим отново едно разбиране за смисъла на този въпрос.Конкретното разработване на въпроса за смисъла на битието е намерението на следващото тук съчинение.

СЕП: 978-619-01-0632-6 Категория: Етикет: