Безнадежден случай

14.50

В живота им има светлина и сенки.
Успех и лични трагедии.
Музика.
Познават се от деца, били са приятели, за да станат един ден семейство.
Богдана Карадочева и Стефан Димитров са доказателство, че във всяка добра история пръст има Съдбата.
Той е създал едни от най-хубавите български песни.
Тя е изпяла част от тях и е донесла на България международно признание.
Двамата остават сред най-обичаните български изпълнители.