Алманах. По следите на България

14.35

„Алманах. По следите на България“ е
удивително изследване на териториите,
от българското етнокултурно пространство, които са
останали извън днешните ни държавни граници.