Контакти

Българска книга зад граница
БГ КНИГИТЕ ЕООД
София, България
Берлин, Германия
Адрес на управление:
гр. София 1444, ул. Калугерица 13

E-mail клиенти: [email protected]
E-mail бизнес запитвание: [email protected]
Tel: +359885576655

Задайте ни въпрос & индивидуална поръчка