Контакти

Българска книга зад граница
БГ КНИГИТЕ ЕООД
София, България
Берлин, Германия
Адрес на управление:
гр. София 1444, ул. Калугерица 13
E-mail: [email protected]
Tel: +49 15751101778
Tel: +359 888277580

Задайте ни въпрос & индивидуална поръчка