Кои са правата на читателя?

„Глаголът „чета“ не търпи повелително наклонение. Същото отвращение към заповедната форма проявяват още някои глаголи: „обичам“, „мечтая“.
Можете да опитате, разбира се. Хайде: „Обичай ме!“, „Мечтай!“, „Чети!“, „Чети, де! Чети, по дяволите, чети, като ти казвам!“
„Иди си в стаята и чети!“
Резултат? Никакъв.“

из „Правата на читателя“

Така започва най-книжната книга в каталога ни „Правата на читателя“ от Даниел Пенак, която освен различни мъдрости за четенето, определя 10-те права на всеки читател. Днес ги споделяме с вас, илюстрирани от невероятния Куентин Блейк, и ви питаме кое е вашето?

Чуждестранна литература

Правата на читателя

9.00
#ПраватаНаЧитателя
Източник: издателство КРЪГ